Ponúkame Vám

O nás

Vydavateľstvo začalo svoju činnosť v roku 2009. Je pokračovateľom úspešnej 19-ročnej vydavateľskej činnosti Vydavateľstva Petra Hubu, ktoré sa zameriavalo na vydávanie monografií miest a obcí a pôvodnej regionálnej literatúry. Vydaných bolo takmer štyridsať monografií a celkove viac ako osemdesiat titulov.

Vydavateľstvo ponúka svojim obchodným partnerom služby v oblastiach:

  • Vydavateľská činnosť
  • Polygrafickú výrobu
    • sadzba
    • konečna úprava tlačovín
  • Kopírovacie a rozmnožovacie služby

Všetky poskytované riešenia sú pripôsobené klientovi na mieru podľa jeho požiadaviek a ním stanovených kritérií. 

Naša obchodná stratégia je založená na intenzívnom osobnom kontakte s klientom, rešpektovaní jeho požiadaviek a navrhovaní konkrétnych finálnych riešení vedúcich k jeho spokojnosti.

Novinky

book book book

Kontakt

Mgr. Janka Hubová
Zochova 1105/38
026 01 DOLNÝ KUBÍN

Tel.: 0915 640807
Email: huba.peter@post.sk